Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679 din 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95 per 46 per CE – denumit în continuare „GDPR”, societatea Auchan Romania SA, cu sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România, în calitate de operator de date, va prelucra în condiţii de siguranţă urmatoarele date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați:

 • Numărul de telefon, numele, prenumele si datele de contact pe care le comunicati voluntar operatorului;

 • Vocea si toate celelalte informatii furnizate voluntar și inregistrate in timpul convorbirii.

Scopurile prelucrării acestor date cu caracter personal sunt:

 • preluarea întrebărilor, sugestiilor, solicitărilor, reclamațiilor si opiniilor dumneavoastra cu privire la produsele si serviciile Auchan in Romania;

 • imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor Auchan in Romania;

 • transmiterea unui raspuns punctual catre dumneavoastra ca urmare a solicitarii sau a reclamatiei transmisa de dumneavostra operatorului;

Temeiul legal al prelucrării datelor este interesul legitim al Auchan de a menține o bună relație cu clienții săi prin furnizarea de răspunsuri la orice întrebări, sugestii, cereri sau reclamații.

Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania SA si pot fi accesate securizat doar de catre personalul Auchan specializat si de catre subcontractanții nostri, mai exact furnizorii noștri de servicii de Call Center situați în Romania, care adopta toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si confidentialitatii datelor.

Eventualele transferuri ale acestor date catre terti au la baza interesele noastre de a ne conforma obligatiilor legale care ne revin si/sau, dupa caz, apararea intereselor noastre legitime. Acesti terti pot fi: autoritati nationale si locale competente, instanțe de judecată, avocati și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, exclusiv in baza cadrului legal aplicabil.

Stocarea datelor cu caracter personal se realizeaza pentru o perioada de 1 an de la ultima comunicare efectuata intre dumneavoastră si Auchan. Această durată se poate prelungi dacă este necesară protejării drepturilor societății, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție, respectiv pe o durată estimată la 3 ani. Stocarea are loc in conditii de siguranta si securitate adecvate, atat din punct de vedere securitate fizica cat si din punct de vedere securitate cibernetica.

Conform GDPR beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date, putând să aflați ce date prelucrăm despre dumneavoastră;

 • Dreptul de rectificare a datelor atunci când nu mai sunt de actualitate;

 • Dreptul de stergere a datelor;

 • Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor, de exemplu atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pe perioada de timp în care vom verifica exactitatea acestora;

 • Dreptul la portabilitatea datelor, putând solicita o copie a datelor într-un format care să poată fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

 • Dreptul de a vă opune prelucrarii datelor. atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim și în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;

 • Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat;

 • Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania sau catre instantele de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa direct catre Auchan Romania SA cu o cerere scrisă transmisă prin email la adresa dpo@auchan.ro sau prin posta/curierat la adresa: Auchan Romania SA, Servicii Centrale, Strada Brasov, Nr 25, etaj 4, Camera 1, Sector 6, cod postal 061444, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).