Regulamentul Concursului „Crăciun de poveste” – Instagram Auchan Romania

Publicat pe 18.11.2021

Regulamentul Concursului „Crăciun de poveste” - Instagram Auchan Romania

Perioada Concursului: 19.11.2021-17.12.2021

Art.1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
(1) Organizatorul Concursului „Crăciun de poveste” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este AUCHAN ROMANIA S.A, cu sediul în Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, București, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod de identificare fiscala RO17233051, legal reprezentat prin dna Elena Frâncu, in calitate de imputernicit, denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.
(3) Concursul se derulează de către Organizator și prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007 CUI RO 22568371 tel 031.437.01.10. Pe perioada Concursului, Agenția va desfășura următoarele activități: (a) desemnează câștigătorii concursului; (b) contactează câștigătorii pentru validarea premiilor.
(4) Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art.2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
(1) Concursul „Crăciun de poveste” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe toată Perioada Concursului, pe contul de Instagram Auchan România – https://www.instagram.com/auchanromania/
(2) Concursul se desfășoară în perioada 19.11.2021 (ora 10:00) – 17.12.2021 (ora 18:00), (denumită în continuare „Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/ prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunostință publică, pe contul de Instagram oficial Auchan România și pe pagina web a Organizatorului.
(3) Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Instagram

Art.3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 18 noiembrie 2021 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și accesează contul de Instagram al Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”).
(2) Pot participa la Concurs inclusiv angajații Organizatorului, ai Agenției, ai terților Parteneri implicați în derularea acestuia, după caz, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care încearcă să fraudeze.
(4) Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(5) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat contul de Instagram aferent Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
(1) Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.
(2) Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul organizatorului, https://romania.auchan.ro//, secțiunea știri.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-ul romania.auchan.ro si pe contul de Instagram Auchan România, cu cel putin 24 ore, inainte ca modificarile sa intre in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate prin mijloacele mai sus amintite.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
(1) Concursul este marcat pe contul de Instagram al Organizatorului printr-o postare care va conține în fiecare săptămână de Concurs câte o poză reprezentativă cu decorurile speciale din hipermarketurile Auchan, respectiv:
– prima postare de Concurs va fi publicată la ora 10:00 pe data de 19 noiembrie pe contul de Instagram Auchan România, iar Participanții pot publica pe contul propriu fotografia realizată într-unul dintre hipermarketurile Auchan până pe data de 25 noiembrie, ora 18:00.

– a doua postare de Concurs va fi publicată la ora 10:00 pe data de 26 noiembrie pe contul de Instagram Auchan România, iar Participanții pot publica pe contul propriu fotografia realizată într-unul dintre hipermarketurile Auchan până pe data de 2 decembrie, ora 18:00.

– a treia postare de Concurs va fi publicată la ora 10:00 pe data de 3 decembrie pe contul de Instagram Auchan România, iar Participanții pot publica pe contul propriu fotografia realizată într-unul dintre hipermarketurile Auchan până pe data de 9 decembrie, ora 18:00.

– a patra postare de Concurs va fi publicată la ora 10:00 pe data de 10 decembrie pe contul de Instagram Auchan România, iar Participanții pot publica pe contul propriu fotografia realizată într-unul dintre hipermarketurile Auchan până pe data de 17 decembrie, ora 18:00.

(2) Concursul se va desfășura pe contul de Instagram al Organizatorului în decursul a 29 de zile și va consta în 4 postări, câte una în fiecare săptămână de Concurs ( prima postare de Concurs va fi pubicată în data de 19 noiembrie, a doua postare de Concurs va fi publicată în data de 26 noiembrie, a treia postare de Concurs va fi publicată în data de 3 decembrie, a patra postarea de Concurs va fi publicată în data de 10 decembrie). Fiecare postare/ imagine de concurs va conține o imagine cu decorurile speciale din hipermarketurile Auchan. Pentru a se înscrie la acest Concurs, Participanții vor trebui sa publice pe contul propriu o fotografie realizată într-unul dintre hipermarketurile Auchan, în raionul cu articole de Crăciun.

(3) Pentru a putea câștiga un premiu, un Participant trebuie să:
– dețină o adresă de e-mail, un cont personal de Instagram;

– aprecieze/ urmareasca contul de Instagram Auchan România;
– descopere decorurile noastre speciale din oricare dintre magazinele Auchan, să surprindă într-o fotografie ce îi place cel mai mult din decorul de Crăciun;
– incarce pe contul personal de Instagram fotografia realizata in oricare dintre hipermarketurile Auchan si sa eticheteze contul de Instagram Auchan Romania (https://www.instagram.com/auchanromania/) sau pe Instastory și să eticheteze contul de Instagram Auchan Romania (https://www.instagram.com/auchanromania/
– fie membru MyClub Auchan (să dețină cardul de fidelitate fizic sau digital activat). Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia auchan sau poate fi solicitat un card fizic, in magazine, de la Serviciul Clienti sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/serviciile-noastre/myclub-auchan;

(4) Pe toata Perioada Concursului un Participant poate participa o singură dată la concurs și va putea câștiga un singur premiu.
(5) Pe toata Perioada Concursului se vor desemna in total 20 (douăzeci) câștigători și 20 (douăzeci) rezerve, desemnați cu ajutorul platformei www.random.org. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze, precum crearea mai multor conturi folosind aceleași date de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon) sau prin trimiterea unor imagini pentru care nu dețin drepturi.

(6) Anunțarea câștigătorilor: Fiecare câștigător va fi anunțat la ora 18:00, astfel:
-pentru postarea de Concurs publicată pe data de 19 noiembrie pe contul de Instagram Auchan Romania, cei 5 câștigători vor fi anunțați printr-un comentariu la postarea aferentă pe data de 26 noiembrie, ora 18:00.

-pentru postarea de Concurs publicată pe data de 26 noiembrie pe contul de Instagram Auchan Romania, cei 5 câștigători vor fi anunțați printr-un comentariu la postarea aferentă pe data de 3 decembrie, ora 18:00.

-pentru postarea de Concurs publicată pe data de 3 decembrie pe contul de Instagram Auchan Romania, cei 5 câștigători vor fi anunțați printr-un comentariu la postarea aferentă pe data de 10 decembrie , ora 18:00.

-pentru postarea de Concurs publicată pe data de 10 decembrie pe contul de Instagram Auchan Romania, cei 5 câștigători vor fi anunțați printr-un comentariu la postarea aferentă pe data de 20 decembrie, ora 18:00.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE
(1) Vor fi desemnați Câștigători în total 20 (douăzeci) dintre participanții care au lăsat comentarii la postarea de Concurs care au apreciat contul de Instagram Auchan România si care respecta toate conditiile de eligibilitate detaliate la art. 5 alin. (3), câte 5 (cinci) Câștigători pentru fiecare săptămână de Concurs.
(2) De asemenea, prin același mecanism, vor fi desemnate si 20 (douăzeci) rezerve.cu ajutorul platformei www.random.org
(3) Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea unui Premiu al Concursului, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să dețină dreptul de participare stipulat la Art. 3 si Art. 5 din prezentul Regulament;
– incarce pe contul personal de Instagram fotografia realizata in oricare dintre hipermarketurile Auchan si sa eticheteze contul de Instagram Auchan Romania (https://www.instagram.com/auchanromania/) sau pe Instastory și să eticheteze contul de Instagram Auchan Romania (https://www.instagram.com/auchanromania/
– fie membru MyClub Auchan (să dețină cardul de fidelitate fizic sau digital activat). Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia auchan sau poate fi solicitat un card fizic, in magazine, de la Serviciul Clienti sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/serviciile-noastre/myclub-auchan;

– să poată fi contactat prin intermediul adresei de e-mail;
– să trimită Organizatorului datele sale de contact (nume, prenume, numărul cardului de fidelitate activ MyCLUB sau adresa de e-mail folosită pentru crearea contului de client pe auchan.ro, pentru a putea fi atribuit premiul Premiu de către Organizator, pe adresa concurs@auchan.ro în termen de 24 ore lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător al Premiului.
(4) Între Participantul la Concurs, titularul contului de Instagram și câștigătorul premiului trebuie sa existe o identitate perfectă (fără dubii) de persoană fizică/virtuală (online), astfel încât datele de contact mai sus menționate să poată fi utilizate în mod valabil și a se valida predarea premiului Participantului respectiv;
(5) Pentru desemnarea câștigătorilor se va lua în calcul respectarea pașilor mecanismului.
(6) In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile de mai sus, premiul va fi acordat uneia dintre rezerve, in ordinea selectării acestora, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Premiile oferite în cadrul acestui concurs sunt în număr de 20, cu o valoare totală de 10.000 lei bonus pe card cu TVA, și constă în:
– 20 premii a 500 lei fiecare sub forma unui bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan. Premiul poate fi folosit pentru achiziția oricărui produs, mai puțin tutun și produse din tutun, ecotaxe, taxe verzi si depozit de baterii. Premiul poate fi utilizat în 1 (una) sau mai multe sesiuni de cumparaturi din magazinele fizice Auchan sau online pe www.auchan.ro.
– Valabilitatea celor 20 de premii este pana la 1 februarie 2022, ora 23:59:59.
(2) Premiile oferite în cadrul acestui Concurs vor fi transmise în maximum 72 de ore lucrătoare din momentul validării Câștigătorilor. Valabilitatea premiului: 1 februarie 2022, ora 23:59:59.
Câștigătorii premiilor atribuite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau vouchere.
(3) Pentru a putea utiliza premiul, Câștigătorii trebuie sa detină o adresă de e-mail și un card de fidelitate MyCLUB Auchan activ (digital sau fizic). Castigatorii trebuie sa foloseasca bonusul primit pe cardul de fidelitate in termenul specificat la primirea acestuia.
(4) Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris în Regulament și vor fi transmise numai Castigatorilor validați în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
(5) Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acestea dupa cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. ACORDAREA CODURILOR PROMOTIONALE. DREPTUL DE UTILIZARE.

(1) Premiile sunt exprimate in bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan si pot fi utilizate numai cu acceptarea si respectarea prezentului Regulament.
(2) Premiile pot fi folosite pentru achizitia oricarui produs, mai putin tutun sau produse din tutun, ecotaxe, taxe verzi si dep de baterii. Premiul poate fi utilizat in 1 sau mai multe sesiuni de cumparaturi din magazinele fizice Auchan sau online pe www.auchan.ro.
(3) Auchan Romania nu raspunde in cazul pierderii cardului de fidelitate, in cazul in care o alta persoana fata de titularul cardului de fidelitate foloseste in mod fraudulent cardul de fidelitate/ bonusul inregistrat pe acesta sau daca Participantii declara un numar de card gresit.

ART. 9. TAXE ȘI IMPOZITE
(1) Organizatorul va calcula, plati si declara impozitele/taxele/contributiile pentru premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.
(2) În conformitate cu legislația financiar – fiscală, fiecărui câștigător al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și numarul CNP-ului său, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar -fiscale.

ART. 10. RESPONSABILITATE
(1) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

ART. 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 13 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 14 – ALTE CLAUZE
(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor participanților.
(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, 18.11.2021.

AUCHAN ROMANIA S.A.
reprezentată prin împuternicit
ELENA FRÂNCU


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
„Crăciun de poveste”
Perioada Concursului: 19.11-17.12.2021

(“Concursul”)
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
Auchan Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/2731/14.02.2015, CIF RO17233051 (denumita in continuare “Operatorul”);
prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007, cod de identificare fiscala RO 22568371 tel 031.437.01.10, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
De asemenea, Auchan Romania SA poate tranfera datele dumneavoastra personale, atunci cand legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Auchan Romania S.A, Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru Participanti:
(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Data nasterii;
(iv) Adresa de e-mail;
(v) Numar card de fidelitate MyCLUB Auchan;
(vi) Nume utilizator Instagram
In plus, Castigatorilor li se va solicita si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre Organizator);

3. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii) desemnarii si validarii Castigatorilor;
(iii) atribuirii si livrarii premiilor si
(iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale a Participantului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – TOTAL PR Business SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin acceptarea la acesta concurs, Auchan Romania SA va informeaza ca utilizeaza servicii IT asigurate de catre Auchan Retail International din Franta.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Facebook Auchan Romania, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi
In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

AUCHAN ROMANIA S.A.
reprezentată prin împuternicit
Elena Francu